Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-12-03

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis takker for brev, men er skuffet over udfaldet af mødet i Legatet "Albertina"s bestyrelse.

Transskription

Rom den 3 Decbr 1885

Høitærede Hr. Brygger
C. Jacobsen jun.

For Deres Brev og Meddelelse om Udfaldet i Mødet den 19 November, bringer jeg Dem min bedste Tak.
Resultatet blev ganskevidst ikke det jeg havde haabet, men De giver mig jo Haab om en fornyet Indstilling. Hvad De bemærker om Satyrens Ben, godkjender jeg fultud, men som Fotografiet viser disse, ere de ikke at betragte som fe[æ]rdige. Jeg havde sikkert ikke ladet Figuren fotografere paa det Stadium, om ikke Mødet havde været. Vil De godhedsfuldt sende Fotografierne til Overretssagføre[r] Harald Petersen, Løngangsstræde 27, saa sender han dem til min Søster, som jeg haaber jeg vil glæde med dem.
Med særdeles Agtelse, Deres meget forbundne
L. Hasselriis.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.