Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-10-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Transskription

Mantua
Løverdag Aften
19-10-1

Min darling Hustrue.
Tak for Dit Brevkort, som jeg fik i Verona.
Det var et deiligt Ophold i Verona!
Jeg har jo været i Byen flere Gange, men altid - ogsaa med Dig - kun nogle Mellemtimer paa Veien til eller fra Rom, eller høist en eneste Dag.
Mine Besøg have derfor nærmest været med Tungen ud af Halsen at styrte hen til Amfiteatret og løbe (?) ud til St. Zeno uden at "have Tid" til at opholde sig ved noget paa Veien.
Denne Gang var det bedre! Ikke at vi hengav os til
s. 2
Lediggang eller Tidsspilde men jeg foresatte mig at see hvad jeg vilde see og see det ordentligt - gjøre et lille Studium paa Stedet. Vi maatte derfor lægge en Dag til, saa vi vare tre hele Dage i Byen. Den er og bliver dog een af de interessanteste og mest fængslende af Italiens mange interessante Byer. Navnlig aabnede Kampmann mit Blik for den middelalderlige Architectur (den "gothiske"), som er saa rigt repræsenteret og som jeg havde lagt mindre Vægt paa - i det min Smag snarest førte mig til at see efter Renaissancens Værker.
I gaar Fredag Aften kom vi her til Mantua og vi have
s. 3
her Renaissancen i dens prægtigste Udfoldelse.
Gonzagaernes Palads, Isabella d'Estes Værelser, staae endnu tildeels i deres oprindelige - rentud vidunderlige - Pragt og Giulio Romanos Palazzo del Te er et Værk som selv i Italien hører til Kunsten ypperste. Vi have rigtignok derfra idag maattet løbe med Tungen ud af Halsen for at faae et Overblik over det Hele, men i morgen ville vi repetere det, idet vi ogsaa lægge en Dag til her og først reise til Vicenza imorgen Søndag Aften.
Jeg er jo bedrøvet over ikke at have Dig med, det var Altsammen Noget for Dig her. Men Kampmann er jo
s. 4
baade den behageligste og elskværdigste Rejsefælle som kan tænkes, men han er jo som Architect - og hvilken Architect !! - særlig morsom art reise med; jeg kan med ham lære at see paa disse Bygninger og disse Kunstværker paa en Maade, som ellers ikke let vil falde i min Lod.
I dag var Veiret som den skjønneste Julidag hos os, kun med den den "blaaeste" Himmel og den reneste letteste Luft - paradisisk!
Gid jeg nu stadig maa høre at Du har det godt, at I Alle have det godt hjemme.
Hils Børnene vore Mødre og Jensen.
Din Carolus

Lever eller døer Fru Julius Petersen ?

Fakta

PDF
Brev

Mantua

København
Hack Kampmann

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia.