Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-11-17

Afsender

Louis Hasselriis

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hasselriis oplyser, at hans figur Vinsugende satyrdreng kan ses i Udstillingsbygningen. Han nedsætter prisen til 3000 kr.

Transskription

Kjøbenhavn den 17 November 1888.

Høitærede Hr. Brygger C. Jacobsen!
Jeg tillader mig herved at meddele at min Figur vil vil være opstillet i Udstillingsbygningens Forhal Mandag fra Morgenen, samt bede om min tidligere opgivne Pris maa blive nedsat til 3000 Kroner. Desforuden er jeg villig til for samme Pris at levere i Bronce to Masker som le af, at man har anbragt en Vandhane i mellem dem. Ligeledes tilføier jeg, at om disponible Penge ikke haves for Tiden, er jeg villig til at aflevere Figuren nu og vente med Betalingen.

Med udmærket Høiagtelse
ærbødigst
L. Hasselriis

Nørrebrogade N: 27 1 Sal

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.