Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-05-13

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Albert Jensen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til arkitekt Albert Jensen om Legatet "Albertinas" bestemmelse angående soklerne til Den døende galler og Silen med Bacchusbarn

Transskription

Hr. Albert Jensen
Herved tillader jeg mig at underrette Dem om at man har bestemt sig til at tage Fodstykket til Silen fra DHerr Kessel & Böhl Berlin samt Fodstykket til Fægteren B fra DHrr Hans & Jørgen Larsen her.
Det blev tillige vedtaget at Hr Etatsraad Meldahl skulde søge Conference med Dem for at bestemme om Stenen/Soklen[?] til sidstnævnte Fodstykke skulde være Uddevalla eller anden Granit samt om det skulde være slebet eller kun hugget.
Paa Bestyrelsens Vegne

Deres ærbødige C. Jacobsen jun

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum