Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-07-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen informerer Meldahl om, at soklen til Den døende galler nu er færdig, og han mener, at de snart må træffe en beslutning om soklen til Jeanne d'Arc af Chapu.

Transskription

20-7 1883

Hr Etatsraad F. Meldahl
Herved har jeg den Fornøielse at meddele Dem at Fodstykket til den døende Fægter nu endelig er kommet fra DHr H. og J. Larsen og at opmuringen formentlig vil være færdig i næste Uge.
De bedes ved Leilighed at tage det i Øiesyn, thi det vil jo nu være Tid

at tage Bestemmelse om Fodstykket til Chapu.
Deres med Høiagtelse ærb.
C. Jacobsen jun.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Statuen af Den Døende Fægter kendes nu under navnet Den døende Galler

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.