Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-06-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Theobald Stein

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Theobald Stein, at Ferdinand Meldahl har sagt god for erhvervelsen af Steins lille figur (Neapolitansk fiskerdreng). Nu venter man blot svaret fra H.N. Hansen. Der skal være enstemmighed om erhvervelserne til Legatet "Albertina".

Transskription

23-6-6

Kjære Hr. Professor
Stein

Det fornøier mig meget at M. nu vil gaa med til at anskaffe Deres lille Figur for Albertina
Det gjælder altsaa saa blot om at faa Etr Hansen med.
De veed jo at Valget afgjøres ikke ved Stemmflerhed med ved Eenstemmighed.
Jeg har ikke Legatets Status for mig men jeg veed at Pengene ere optagne

fra og med d. 11te d.A. og da der staaer Anskaffelse af Piedestaler til fem Figurer (Moses ikke iberegnet) vil Legatet dog ikke kunne benytte Deres Tilbud førend om temmelig lang Tid i det mindste ikke præstere nogen Betaling.
Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum.