Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-11-04

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Carl Jacobsen minder Louis Hasselriis om, at årsmødet i Legatet "Albertina"s bestyrelse finder sted på Thorvaldsens fødselsdag 19 nov., og at han skal huske at indsende sin ansøgning, hvis han stadig er interesseret i at få sin statue bedømt.

Transskription

4 11 85 [utydeligt]

Hr Hasselriis
De nævnede i Efteraaret for mig at De vilde tilbyde Leg. Albertina en Figur i Bronce.
Jeg undlader derfor ikke at erindre Dem om at Aarsmødet holdes 19de (Thorv's Fødselsdag) og saafremt De fremdeles tænker derpaa

maa jeg anmode Dem om at opgive Statuens Maal Priis osv. ledsaget af Photographier helst fra flere Sider. Tillige Meddelelsen om hvorledes De har tænkt Dem Støbning (i cire perdue som hos Angel Sabbatini - eller i Sandform som Barbedienne i Paris).
Jeg vil ikke skjule for Dem at der er adskillige Concurrenter

saaledes at Chancen for den enkelte er mindre.
Deres ærbødige
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum