Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1910-10-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Edvard Eriksen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bekræfter sin mundtlige bestilling af Den Lille Havfrue, som Edvard Eriksen har tilbudt at udføre for 4000 kr. Carl Jacobsen spørger om Eriksen stadig tænker på at udføre Danserindebrønden.

Transskription

11-10- 10

Hr Ed. Eriksen

Jeg har herved den Fornøielse at bekræfte min mundtlige Bestilling paa "Den lille Havfrue" udført i samme Størrelse som Bartholomés Figur "Ved Strandbredden" for en Priis af Kr. 4000 for Deres personlige Arbeide
Lad mig ved denne Leilighed gjøre Dem opmærksom

paa at, hvis De fremdeles beskjæftiger Deres Tanker med Balletbrønden , det Spørgsmaal maa tages under Betragtning: hvorledes Brøndindfatningen skal være, af Steen eller Bronce, lige eller sveiet. Udsmykket eller glat, derefter maa de dandsende Figurers Linier rette sig [tegning]

Da Figurene skulle være stærkt bevægede og altsaa mer eller mindre bøiede, antyder jeg at en svaiet Contour af Brønden (Tænk paa Brønden i Dogepaldsets Gaard) vil være nødvendig

Deres ærb.
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv.