Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-09-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Bissen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler Bissen, at bestyrelsen for Legatet Albertina vil acceptere hans tilbud om salg af "Tubalkain" for 5000 kr, hvis han vil modtage betalingen i 3 rater.

Transskription

Kjære Hr Professor V. Bissen

Det fornøier mig at jeg allerede i dag kan meddele Dem at Legatet Albertinas Bestyrelse modtager Deres Tilbud af "Tubalkain" for 5000 Kr.
Dog maa det bemærkes, at Betalingen kun kan ske successive, som Legatets Midler indkomme.

Juni 1893 - 1500 Kr
Decb. 1893 - 1500 Kr
Juni 1894 - 2000 Kr

Bestyrelsen antager at De, hvis De bifalder disse Betalings terminer dog ikke vil have noget imod at Statuer allerede nu
P.B.f.L.A Vegne

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
30-9-92

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum