Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-09-26

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Bissen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Vilhelm Bissen oplyse Legatet "Albertina" om prisen på statuen af Tubalkain.

Transskription

26-9-92
Kjære Hr Professor Bissen
Hvis De ikke allerede har solgt Deres Statue "Tubalkain" vilde jeg bringe den i Forslag for Legat Albertina.
De har vist før opgivet mig Prisen, men jer erindrer den ikke, og veed ikke i Øieblikket, hvor jeg skal søge den.
Jeg tillader mig derfor at anmode Dem om at lade mig vide til hvilken Priis De vil afstaae den til Legatet.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum