Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-11-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er enig med Meldahl i, at den påtænkte placering af den døende Fægter (Den døende galler) i Ørstedsparken er uheldig.

Transskription

9-11-1880

Hr Etatsraad Meldahl
I dag bliver altsaa Statuerne kjørte til Ørsteds Park.
Kl. 1 vil jeg være tilstede for at besøge Opstillingen og Udpakningen af Kasserne.
Men jeg er ganske enig med Dem at Pladsen til den døende Fægter er uheldig, ja den synes mig i Virkeligheden i den Grad umulig, at jeg ikke blot ikke kan forstaae hvilke Motiver der bragte os til at vælge den, men jeg synes ikke at vi kunne være bekjendte at stille den op der.
Den vil jo enten vende Ryggen i mod Lyset eller imod Publikum

Da jeg dog nødig vil paatage mig N noget Ansvar - eller rettere ikke vil handle egenhændig beder jeg Dem muligt at komme i Parken imellem 1 og 3.
Skulde De ikke komme da stiller jeg ikke Statuen op men kjører den hen til et af de andre Steder vi have talt om enten ved Indgangen fra Jernbanen eller ved Ørsteds Høi.
Det vil mig naturligviis være mig en Glæde hvis De vil tage mit Etablissement i Øiesyn, men endnu er der ikke stort at see, da Bygningerne næppe have den halve Høide.
Jeg er i Reglen hjemme til Kl. 12

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Legatet "Albertinas" brevpapir

København

Rigsarkivet.