Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-11-23

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Louis Hasselriis

Dokumentindhold

Carl Jacobsen tilbyder på Legatet "Albertinas" vegne at købe Hasselriss' figur Vinsugende satyrdreng for 2500 Kr.

Transskription

23-11- 88

Hr Billedhugger Hasselriis

Herved har jeg den Ære at meddele Dem at Legatet Albertinas Bestyrelse vel kan ønske at erhverve Deres Satyren der suger Viin af en Amfora, men at der ikke for Tiden kan tages nogen Bestemmelse om Maskerne og Decorationen paa Fodstykket.
Bestyrelsen har ikke opgivet Tanken om at udsmykke Fodstykket, men maa foreløbig udsætte denne Sags Afgjørelse Noget.
For Figuren uden nogen Decoration tilbyder Bestyrelsen Dem en

Betaling af Kr. 2500 som da vil blive erlagt strax d: 500 Kr naar Statuen er henstillet i Ørstedsparken (De vil kunne faae Pladsen anviist af Etr. H.N. Hansen eller af Etr. Meldahl) og 2000 K til denne December Termin.
De bedes at lade mig vide om De vil modtage dette Bud.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum