Menu

Søgeresultater: 2175

1879-12-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud om at donere afstøbninger af fransk samtidsskulptur.

1879-12-16

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver, at der er ventetid for at komme til at kopiere Tizians billede i Palazzo Borghese. I stedet er han begyn…

1879-1914

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s forhandlingsprotokol. Transskription pågår

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". På…

1880

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

Side 1 af brevet er ikke bevaret Afventer transskription

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet Alb…

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen har netop modtaget Barbediennes katalog, og han foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Legatet…

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn-Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-20

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

Afventer transskription

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri og …

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte antikk…

1880-01-28

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen spørger Weis, om han vil rejse til Köln. Formodentlig igen for at byde på en auktion.

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger Barbedienne, om firmaet kan levere Ajax og Patroklos og til hvilken pris. Man har ikke ønsket, at…

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl Jacobsen meddeler at han har bedt afstøber, Hr. Thouquet, om at tage kontakt til Dubois for at bede om tilladelse …

1880-03-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen er glad for Tuxens brev fra Rom om kopieringen af Tizians billede. Han mener, at der er en god idé at str…

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patroklo…