Menu

Søgeresultater: 2133

1879-10-20

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

Carl Jacobsen sender 400 kroner til dækning af Emil Chr. Hansens ophold i Burton.

1879-10-20

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl skriver om sit besøg hos Krieger. Han råder endvidere Carl Jacobsen til at gøre sige gode venner med Rosenørn-L…

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen har udnævnt F. Meldahl og H.N. Hansen til de første medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse. Meldahl…

1879-10-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen tilbyder at købe afstøbninger af fransk skulptur for 20.000 kr og skænke dem til Den kgl. Skulptursamling.

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl foreslår, at nogle sprogkyndige bliver bedt om at læse en tekst, der skal publiceres i Ministerialtidende.

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn takker Carl Jacobsen for det generøse tilbud om at bevilge 20.000 kr. til indkøb af afstøbninger af frans…

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Udkast til brevet, hvor Rosenørn-Lehn takker Carl Jacobsen for årligt at ville købe afstøbninger for 20.000 kr til Skul…

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frabeder sig enhver for for akademisk titulatur. Han er ikke enig med Meldahl med hensyn til kvaliteten a…

1879-11-19

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s fundats. Trykt udgave med kongelig stadfæstelse.

1879-11-21

Julius Lange

Otto Rosenørn-Lehn

Julius Lange kommenterer Carl Jacobsens gave og nævner de franske skulpturer, der, efter hans mening, er de vigtigste, …

1879-12-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er enig i, at man skal vente på den kongelige stadfæstelse inden Legatet "Albertina"s bestyrelse udpeges

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fastholder sine betingelser for at give skulptursamlingen afstøbninger af franske samtidsskulpturer. Han …

1879-12-10

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender en regning til Carl Jacobsen for nogle forarbejde til en villa.

1879-12-12

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Udkast til brev om betingelserne for Carl Jacobsens gave skrevet af Rosenørn-Lehns sekretær.

1879-12-15

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup takker for sit honorar og meddeler Carl Jacobsen, at han har flere tegninger til "Mykene". Han håber endvidere…

1879-12-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud om at donere afstøbninger af fransk samtidsskulptur.

1879-12-16

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver, at der er ventetid for at komme til at kopiere Tizians billede i Palazzo Borghese. I stedet er han begyn…

1879-1914

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s forhandlingsprotokol. Transskription pågår

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". På…

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".