Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-08-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen og Weis skal på udflugt den følgende dag. Han vil gerne mødes med Weis på Nordbanestationen.

Transskription

Hr cand. jur. Andreas Weis
Amalievei
F V.

Kjære Andreas
Vi mødes altsaa paa Nordbanestationen imorgen KL. 8 hvis Veiret er godt.
Jeg ventede Dig forgjæves i Torsdags Aftes. Kan Du ikke komme herop i Aften for at vi kunne aftale Touren imorgen
S.U.

Tak for Meddelelsen om
Jeg sværger
Jeg sværger ved min Ære
Min Ed jeg ei vil bryde.... !

Din hengivne
Carolus

Ny Carlsberg
3-8-89

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

København
København

Rigsarkivet