Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1905-07-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen takker for nogle fotografier.

Transskription

16-7-5

Hjertelig Tak for Photografierne som jeg synes at være baade vellykkede og morsomme.
Din C

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Rigsarkivet