Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-06-20

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag og ønsker at tale med ham om erhvervelsen af en skulptur af Caïn til et springvand på Frederiksberg.

Transskription

Ny Carlsberg 20-6-90

Kjære Andreas
Du vil af Schlegel have faaet eller faae en Opfordring til at møde i morgen Løverdag Kl. 6 hos ham for at give Din Mening om Anskaffelsen af et Springvand til Frdbrg.
Det er mig som har foreslaaet at anvende Caïn (s) nye Composition

som jeg troer Du har seet: To Gribbe og en Ørn ved en død Bjørn paa en Klippe.
Jeg vilde gjerne tale med Dig om Sagen forinden.
Vil Du ikke komme kl 5 og spise til Middag med os inden vi gaaer over til Schlegel som boer to Minuter fra os.
Din hengivne
Carl J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl jacobsens brevpapir. Jcobsen med 'k'.

København

Rigsarkivet