Menu

Resultater: 112

1910-02-25

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Kort beretning om rejsen til en auktion, hvor Arndt havde chikaneret.

1910-03-07

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Poulsen sender en arbejdsbeskrivelse for den planlagte stilling som assistent ved Glyptoteket.

1910-03-20

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Poulsen takker for meddelelsen om sin ansættelse på Glyptoteket, og han foreslår hvordan, der kan uddannes omvisere til…

1911-04-25

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Poulsen skriver bl.a. om tegningerne af de etruskiske gravmalerier i Strassbourg og om kopiering af disse. Han foreslår…

1911-05-09

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Rom den 9 Maj 1911. Hr Direktør Jacobsen! Næst efter at takke for Deres venlige Brev vil jeg berette lidt om mit forel…

1911-05-13

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Poulsen er på studierejse i Italien. Han sender nogle fotografier af en antik statue, der er blevet tilbudt Helbig af e…

1911-05-23

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Neapel den 23 Maj Hr. Direktør, Dr. Jacobsen! Jeg modtog før min afrejse fra Rom begge Deres Breve og takker mange Gan…

1912-03-11

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Om en tvivlsom drengestatue købt af Seyler i Kiel.

1912-04-17

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Frederik Poulsen anmoder om støtte til en studietur til museerne i Bruxelles, Dresden og Berlin.

1912-05-10

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Om det planlagte besøg i Ince Blundell Hall.

1912-05-19

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

FP skriver om sit spændende besøg i Ince Blundell Hall.

1912-11-13

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

FP redegør for sine mange arbejdsopgaver og søger om lønforhøjelse.

1912-11-30

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Om indkøb af et relief i München.

1913-01-16

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Del af brev

1913-11-xx

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Dette Brev synes det mig nu saa længe efter urimeligt at besvare, da Manden jo forlængst maa have forladt Berlin og Hot…

1913-12-12

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

FP skriver fra Berlin, at han har bedt Lederer om at sende et marmorhovede til "gennemsyn" til Glyptoteket. Han glæder …

1914-01-16

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

FP spørger HJ om forskellige forhold vedrørende Glyptotekets bibliotek efter Carl Jacobsens død.

1914-02-27

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1914-03-02

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondets Direktion

Frederik Poulsen ansøger Ny Carlsbergfondet om lønforhøjelse

1915-11-15

Frederik Poulsen

Frederik Poulsen sender på Glyptotekets vegne en anmodning om lån af 6 franske malerier til Kunstmuseet.