Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-09-24

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn Lehn fortæller, at baron Axel Reedtz-Thott på Gavnø har indvilliget i at støtte Julius Lange med 1000 kr. Kammerherre Scavenius har endnu ikke svaret.

Transskription

St Hr. Brygger Jacobsen. jun
Ny Carlsberg

I et Brev, jeg i en anden Anledning havde besvaret Baron Reedtz=Thott til Gaunø, havde jeg anbefalet den af Dem omtalte Sag. Han har nu i dag svaret mig, at han er villig til at bidrage 1000 Kr. og beder mig sige Dem at De ikke behøver at tilskrive ham. Jeg har ogsaa mundtlig anbefalet den til Kammerherre Scavenius, men af ham intet Svar har modtaget.

Kj. d. 24 Sp 1882

Med største Agtelse
ærb.
Otto Rosenørn Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Æske med indkomne breve til Carl Jacobsen privat (div. 6) 1879-1888