Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880 januar

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

Transskription

St Hr Brygger C. Jacobsen jun !
Ny Carlsberg

Jeg har igaar modtaget hosfølgende Skrivelse fra Paris hvoraf det fremgaar, at den omtalte Eva-Statue under 24de f.M. er afsendt derfra hertil. I henhold til Deres meget ærede Skrivelse af 10de Oct f. A. skal jeg ikke undlade at meddele Dem Underretning herom, ligesom jeg - ligeledes i henhold til samme Skrivelse - derefter bør forvente at erfare Deres endelige Beslutning om Anvendelsen af den.

Med mine bedste Ønsker om et godt og glædeligt Nytaar

Deres ærbødige
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv