Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-05-10

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn skriver til Carl Jacobsen om økonomisk støtte til Julius Lange.

Transskription

Høitærede Hr Jacobsen!
De vil vist ikke misforstaae mig, naar jeg næst efter at takke Dem meget for Deres ærede Brev af 8de dennes, som jeg først i dag har modtaget, iler med at sige Dem at jeg ikke tør gaae ind paa at affatte Skrivelsen til Docent Lange, og dermed altsaa paa en Maade sætte mig i Spidsen for Foretagendet. Det er jo Dem der har følt at der burde gøres noget det er Dem der har givet det væsentligste Bidrag, og der er vist Ingen af hvis Haand Lange hellere vil modtage Hjælpen end af Deres. Jeg beder Dem derfor affatte Skrivelsen og lade os andre faa den til Underskrift. Vi følge da Deres Fodspor. Den Skrivelse De har vedlagt og som hermed remitteres synes jeg er meget heldig: skulde jeg gjøre nogen Bemærkning og Anledning af den vilde jeg spørge om der ikke skulde staae 4000 istedetfor 3000 Kr og om Slutningen ”til Lønningen af …” ikke skulde bortfalde, da jeg maa befrygte at den i for høi Grad binder hans Hænder.

Under Forudsætning af at De nu billiger hvad jeg oven-

for har tilladt mig at notere, beder jeg Dem sende Skrivelsen saaledes som De bestemmer at den skal være til Baron Rheedtz Thotts og min Underskrift.

Fakta

PDF
Brev
København
København

Carlsberg Arkiv. Æske med indkomne breve til Carl Jacobsen privat (div. 6) 1879-1888