Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-28

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn vil ikke udlevere Ministeriets brevpapir til Carl Jacobsen, der havde bedt om at få lov til at bruge det ved sine henvendelser til de franske kunstnere.

Transskription

St Hr Brygger C. Jacobsen ! jun
Ny - Carlsberg

Idet jeg takker Dem meget for Deres Brev af gaars Dato, hvoraf jeg med Glæde seer at De er gaaet ind paa mit Forslag angaaende Valget af franske Sculpturer for næste Aar, skal jeg ikke undlade at svare Dem i Anledning af den deri stillede Anmodning, at jeg dog nærede Betænkelighed ved at udlevere af de omtalte Brevpapirer til andet Brug end Expeditioner af Sager der udgaae under Udenrigsministerens eller Galleridirecteurens Ansvar. Jeg skal derfor henstille om De ikke vilde finde at det samme Formaal, som De tilsigter vilde naaes, naar De ligefrem udtalte i Deres Correspondancer med vedkommende Kunstnere, at Bestillingerne gjordes til den Kgl. Sculptursamling på

Christiansborg, hvilket jo er fuldkommen Sandhed og derefter anmodede Etatsraad Meldahl at udtale det samme.

Kjøb. d. 28de Ap 1880

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv