Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882 efter juni

Afsender

Emil Bloch

Dokumentindhold

Bloch opridser historien om erhvervelsen af de afstøbninger af fransk skulptur, som skulle købes for Carl Jacobsens donation på op til 20.000 kr. årligt

Transskription

Hr Brygger Jacobsen's Gave af fr. Sculpturer

Af denne Gave, som, ifølge de af J. anerkjendte, ham skriftligt tilstillede Betingelser (Decbr. 1879), skulde bestaae i aarligt et Par (af J. udvidet til 4) Statuer, indtil et Beløb af 20.000 Kr. var medgaaet til Indkjøbet, er hidtil modtaget 4 Statuer:
1 Dubois Florentinsk Sanger
2 - Courage militaire
3 - La Charité
4 Delaplanche Eva efter Syndefald

De øvrige bestilte Statuer:
5 Houdon Voltaire
6 Mercie Gloria Victis
7 Falguière Dreng med Hane
8 Chapu Jeanne d'Arc
9 Delaplanche

erklærede J ikke at kunne skaffe, og overdrog derfor Sagen til Directeuren om muligt han kunde have bedre Held; tillige beder han opgivet 4 nye Statuer for kommende Aar 1881/1882 og approberer Valget af:
10 Falguiere Tarcisius Martyr
11 R. de St. Marceaux Arlequin
12 Barrias Le serment de Spartacus
13 Barye Jaguar devor un lievre

Ved Brev fra Directeuren (Mai 1881) overdrages det Maler Tuxen at søge Statuerne 5-13 erhvervet - senere med Legationssecretair Koefoed (?? 1882) men alle Forsøg strande. Kun Dubois er villig til at give Afstøbn. J. erhverver St. Jean 2) La foi og 3) La Meditation af denne Kunstner og overgiver disse til Galleriet med Skrivelse af Juni 1882.

J. skylder altsaa Sculptursamlingen 6 Statuer i Foraaret 1882

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv