Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-12-10

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver til Rosenørn-Lehn, at hvis Delaplanches "l'Eve après la chute" skulle være bestilt ved en fejltagelse, så påtager han sig gerne selv at købe den.

Transskription

Ny Carlsberg 10-Xbr-80

Hr. Baron Rosenørn-Lehn
Den mig tilsendte Skrivelse fra "Administration des Musées nationaux" har allerede været hos mig sendt af Etatsr. Meldahl, men jeg sendte den tilbage da jeg ikke havde bestilt Delaplanches Eva.
Jeg vil dog nu fra min side forfølge Sagen, da jeg antager der ligger en Misforstaaelse eller maaske kun en Feilskrift til Grund.
Som Deres Excellence maaske erindrer blev Delaplanches éducation maternelle bestemt til Anskaffelse ifjor og jeg har bestilt den hos Delaplanche selv. Jeg bad ham tillige adressere Statuen til "Musée royale de

sculpture à Copenhague" og sende conossement og facture til
Monsieur le baron
Rosenoern Lehn
Directeur du musée royal de sculpture
idet jeg antog det for rettest at min Virksomhed blev saalidet officiel som mulig.
Brevet fra Paris omtaler nu rigtig nok ikke denne Gruppe men nævner et andet af Delaplanches Arbeider "l'Eve après la chute".
Denne har jeg som sagt ikke bestilt, men er den af en Feiltagelse bleven udført, saa vil jeg for min egen Risico modtage den, da det er et grandiost Arbeide og jeg vil da tillade mig at give Deres Excellence

Underretning om Resultatet af denne Sag naar det foreligger

Deres ærbødige
C. Jacobsen jun

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (med 'k' i Jacobsen)

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv