Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-26

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Rosenørn-Lehn om at få lov til at benytte ministeriets eller malerisamlingens brevpapir ved sine henvendelser til de franske kunstnere. Han mener, at dette giver henvendelsen mere autoritet.

Transskription

Ny Carlsberg 26-4-80

Hr. Baron Rosenørn-Lehn

Deres ærede Skrivelse af Gaarsdato har jeg rigtig modtaget, og fornøier det mig særdeles at Deres Excellence netop har valgt de nævnte 4 arbeider.
Houdons geniale Statue af Voltaire er vel udenfor Programmet, men den er saa betydningsfuld at vist Alle ville være glade ved at faae den hertil.
Nu gjælder det blot om at faa Tilladelsen af Kunstnerne, men da jeg ikke er jendt af disse er det nødvendigt at jeg i min Correspondance optræder med Stemplet af den Autoritet, for hvilken jeg handler. De maa derfor

ikke lee naar jeg beder Dem om at maatte lade afhente noget Papir af den Slags som bruges i offentlige Skrivelser enten med Ministeriets eller hvis det ikke gaaer an med Malerisamlingens Mærke eller Stempel paa.
Jeg skriver desuden til Etatsr. Meldahl men skal i øvrigt gjøre mit bedste.

C. Jacobsen jun.

Med Høiagtelse
Deres ærbødige

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir.
Bemærk Jacobsen stavet med 'k'

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv