Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-12-24

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn takker CJ for de tre raderinger efter Rembrandt Le retour d'Egypte, les trois arbus og le grand Coppenol, som han har foræret Kobberstiksamlingen.

Transskription

ST
Hr Brygger Jacobsen, jun.
Ny Carlsberg, Frederiks.

Inspecteuren ved den Kgl. Kobberstiksamling har underrettet mig om at De under gaars Dato har havt den Godhed at skjænke den de 3 udmærkede Rembrandtske Raderinger: Le retour d'Egypte, les trois arbus og le grand Coppenol. I den Anledning tillader jeg mig hermed som Directeur for samme Samling at bringe Dem dens bedste Tak for denne ligesaa smukke som værdifulde Gave.

Orebygaard d. 24 Dec 1884

Deres ærbødige
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Orebygaard
København

Glyptotekets arkiv