Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-01-15

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

Transskription

ST Hr Brygger C. Jacobsen jun !

Næstefter at takke Dem for Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato skal jeg blot bemærke, at jeg er ganske enig med Dem i at der snarligt bør tages Bestemmelse om hvilke Sculpturarbeider, der for dette Aar bør anskaffes for de af Dem tilbudte Midler, og at det, naar De ikke før har hørt fra mig i den Anledning, ... har sin Grund i at jeg har ventet paa Cultusministeriets ... Aprobation paa de nærmere Regler for Anvendelse af Deres Gave, som jeg nu for nogle Dage siden har erholdt.
Jeg kunde derfor nu meget ønske en Samtale med Dem og beder Dem derfor, under forudsætning af at De kommer ind til Byen en af disse Formiddage, være uleiliget med at Komme til mig engang ... fra Kl 9-11; Kommer De ikke herind vil jeg bede Dem opgive mig en Tid, naar De er at træffe i Deres Hjem.
Kjøbenhavn d. 15de Jan 1880
Med største Agtelse
ærbødigst
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv