Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-06-09

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn synes, at det unaturligt, at han skal takke Dubois, når gaven på 3 skulpturer kommer fra Carl Jacobsen.

Transskription

St
Hr Brygger C. Jacobsen, jun !
Ny Carlsberg

Efter Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse af 6te dennes iler jeg med at underrette Dem om, at jeg tillægger de 3 Gibsafstøbninger, som De ved denne Skrivelse tilbyder Christiansborgs Skulptur Samling, en saa stor kunstnerisk Betydning, at jeg paa denne Samlings Vegne med Tak modtager Gaven, - uagtet Valget af disse Kunstgenstande ikke er truffet paa den Maade, der er vedtaget mellem os, hvilket jo imidlertid har sin naturlige Grund i ....ligheden af Tilveiebringelsen af de tidligere Valgte.
Da det jo alene og [er] Dem og Deres Munificents, som Sculptursamlingen skylder Tak for denne smukke

Gave, falder det mig svært og unaturligt at skulle udtale en Tak til Hr. Dubois; men naar jeg veed, at det er Deres bestemte Ønske, skal jeg gøre det.

Kjøbenhavn d. 9 Juni 1882

Med største Agtelse
ærbødigst
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv