Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-01-05

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer opgives.

Transskription

St Hr Brygger Jacobsen, jun.
Ny Carlsberg. V.

Jeg har for nogle Dage siden fra Maler Tuxen i Paris modtaget et Brev, hvorefter Sagen ang. Erhvervelser af Gibsafstøbninger af franske Sculpturer desværre synes at stille sig saa slet, at Haabet om Virkeliggjørelse af denne smukke Tanke, der ved Deres Liberalitet var stillet den Kgl. Sculptur Samling i Udsigt, maa opgives. Inden dette skeer, kunde jeg dog meget ønske en Conference med Dem, og udbeder mig derfor en Samtale med Dem en Morgenstund. Hvad enten De maatte opgive mig en Tid, da jeg kan træffe Dem, eller De vil være uleiliget med at komme til mig.

Kjøb. d. 5 Jan 1882

Deres med Høiagtelse
ærbødige
Otto Rosenørn-Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv