Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-12-15

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud om at donere afstøbninger af fransk samtidsskulptur.

Transskription

Hr. Baron Rosenørn Lehn

I Besvarelse af Deres ærede Skrivelse af 12te ds er det mig en Fornøielse at meddele at jeg fuldstændig samstemmer med den i samme Skrivelse gjorte Fremstilling, og at jeg gjør mit Tilbud i den af Dem fremsatte Form

Med Høiagtelse
ærbødigst

C. Jacobsen jun.

Ny Carlsberg
d. 15de December 1879

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv