Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-09-02

Dokumentindhold

Tilbuddet fra de Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet til Københavns Kommune om en Lurblæsersøjle, der skal skænkes kommunen i anledning af 100-året for J.C. Jacobsens fødsel.

Transskription

C.F.D
2. Sept. 1911

Til
Kjøbenhavns Overpræsident
Hr. Kammerherre F.L.G. Jonquières
Kommandør af Dannebrog, Dannebrogsmand pp

Paa Hundredeaarsdagen for J.C. Jacobsens Fødsel tilbyder Undertegnede at skjænke Staden Kjøbenhavn en Søjle, bærende en Bronzestatue af en Lurblæser efter medfølgende Tegning af Hr. Professor Rosen. Vi have tænkt os Søjlen anbragt imellem Raadhuset og Paladshotellet ved Indgangen til den gamle By.

For Carlsberg Fondet

S. M. J

For Ny Carlsberg Fondet

C. J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsbergfondets Arkiv. CFD 1910/1911 423