Menu

Personer

Maria Mogensen

Fra Dansk Kvindebiografiske Leksikon

MM var den første kvindelige ægyptolog i Danmark. Hun var ikke student og havde ingen egentlig uddannelse. Fra hun var ganske ung, interesserede hun sig for ægyptologi og fulgte 1906-08 Valdemar Schmidts undervisning på Kbh.s Universitet. 1908-18 blev hun videreuddannet af H.O. Lange. Selvom hun betragtede sig som elev af Lange, var det Schmidt, der fik størst betydning for hende. Det var ham, som på Ny Carlsberg Glyptoteket introducerede hende for Carl Jacobsen, der i 1910 ansatte hende som assistent ved Glyptoteket, hvor hun i 1926 udnævntes til inspektør.
MM havde stor betydning for opbygningen af museets ægyptiske samling og fik afgørende indflydelse på, hvad der indkøbtes af ægyptiske antikviteter. Hun tog på årlige indkøbsrejser til udlandet, især London, og i modsætning til nogle af sine mandlige kolleger, der ofte faldt for forfalskninger, var det altid ægte varer, hun købte. Hjemme på museet sørgede hun for, at genstandene blev omhyggeligt konserverede, således at de den dag i dag er velbevarede. 1921-22 var hun i Ægypten, hvor hun på foranledning af direktøren for museet i Cairo erhvervede et nyt stort fund til Glyptoteket. Hun publicerede flere arbejder på dansk og fransk om de ægyptiske genstande på museet. Hendes omfattende viden udmøntede sig også i kataloger for nationalmuseet i Stockholm, Vägledning i den Egyptiska Samlingen og Stèles Égyptiennes au Musée National de Stockholm, begge 1919, og hun modtog samme år den svenske medalje Litteris et artibus. Hendes betydeligste arbejde var Katalog over den ægyptiske Samling på Ny Carlsberg Glyptothek med Album, 1930, et værk, der tærede så meget på hendes kræfter, at hun blev syg og døde, kun 50 år gammel. MM var atypisk ved at være kvinde i et mandsdomineret fagligt miljø, hvor hun til en vis grad var isoleret, ikke alene på grund af sit køn, men også fordi der i samtiden var en tendens til at se ned på hendes arkæologiske og museale indgang til faget. Det er først i de senere år, at man har fået øje for hendes pionerindsats med hensyn til konservering af Glyptotekets ægyptiske samling.

Maria Mogensen
Museumsinspektør, Ægyptolog

Fakta

Maria Pouline Mogensen

1882-1932

Dansk