Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-10-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ bestiller en skitse til en statue af arkæologen Georg Zoëga til opstilling på pladsen foran Glyptoteket. Den skal være pendent til Th. Steins statue af maleren Asmus Jakob Carstens.

Transskription

25-10-8

Kjære Hr. Brandstrup
Herved bekræfter jeg vor Samtale igaar idet jeg anmoder Dem om at udføre en Skizze til Zoëgas Statue.
Figuren skal være siddende og opstilles som Pendent til Carstens Statue paa Glyptotheks pladsen, vendende ryggen mod Langebro
Paa Grund af Lyset maa Hovedet absolut ikke see til høire men enten ligeud

eller til venstre.
Prisen paa Skizzen er 500 Kroner.

Jeg har noteret at Deres Priis for en Buste i Marmor som E. C. Hansens er 1500 Kr. i Bronce 1200 Kr.
Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Skizzen til Zoëgas Statue maa nødvendigvis være færdig senest 1ste Februar 1909. Dette er en Betingelse sine qua non!

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv