Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-09-08

Afsender

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen sender Johannes Steenstrup en hylde.

Transskription

Gl. Carlsberg 8 Septem
ber 1891

Kjære Johannes!
Naar Du idag modtager en lille Hylde saa maae Du ikke blive ked af den Dekoration; jeg har tænkt mig en beskeden Plads til den f.x. paa Dit Sovekammer til Din Vandkaraffel med Glas. Fru Heiberg har med egen Haand broderet den. Nu vilde jeg, at en meget værdig Person som hun holdt meget af, og som tillige hold meget af hende, skulde have den for sine milde Øine, og derved endnu mere erindre hende, som saa ofte havde glædet sig ved at tale med denne Person. Jeg sender Dig et Par Blomster tillige med min kjærlige Hilsen.
Din hengivne Tante L.J.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Det kongelige Bibliotek

Selskabsliv