Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1893-02-24

Afsender

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Invitation til Carls fødselsdag. Om Carl Jacobsens 'nonchalance'.

Transskription

1893

Kjære Johannes !
Du vilde meget glæde Carl og mig hvis Du vilde spise hos mig paa Thorsdag 2den Marts Middag Kl. 5½. Jeg spurgte Carl hvem han vilde see, hvorpaa han svarte kun mine nærmeste, Johannes, Sophie, Anna og Jacobine. Kan Du skaffe os dem saa vil jeg være glad. Jeg føier det sidste til for det er mig magtpaaliggende at Du skal vide, at den Nonchalance som undertiden er over Carl, ikke kommer af Ligegyldighed mod de enkelte Mennesker.
Haabende et gunstig Svar, hilser Dig Din
hengivne Tante
Laura Jacobsen

Gl. Carlsberg 24, 2, 93

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Det Kongelige Bibliotek