Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-12-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Johan Börjeson

Dokumentindhold

CJ rykker for en skulptur, han har bestilt for 5 år siden. Han vil opstille den enten på Glyptoteket eller i den kongelige skulptursamling.

Transskription

10-12- 3

Hr. Professor Börjeson

For ca. 5 Aar siden bestilte jeg en Figur hos Dem i Gibs.
Da jeg nu deels selv har oprettet en Skulptursamling "Glyptotheket paa Ny Carlsberg" og deels har faaet den komgelige Sculptursamling paa Christiansborg til at oprette en særegen Afdeling for Sculptur af fremmede Kunstnere vilde det være mig kjært om Deres Figur snart kunde blive færdig for at indlemmes i den ene eller den anden af de to Samlinger.
Da jeg i Sommer besøgte Deres Atélier saae jeg en Figur der var bestemt til Geijers Monument.
Denne Figur fandt jeg saa skjøn at jeg tvivler om at den til mig bestemte (som jeg ikke saae) kan blive skjønnere.
Det vilde være mig meget kjært om jeg kunde faae en Afstøbning af den kvindelige Figur til Geijers Postament og hvis dette kunde lade sig gjøre beder jeg Dem opgive mig til hvilken Priis en saadan Afstøbning kunde leveres.
Med høiagtelse
C. Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

København