Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-07-06

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Om Helges og Vagns uddannelse. De påbegyndte deres bryggeruddannelser hos Urquhart Brewery, Dalkeith, Skotland 1/10 1902

Transskription

Søndag Aften
Ny Carlsberg 6-7-2

Min darling Hustru
Jeg har ikke haft Dig ude af mine Tanker siden Du reiste.
I Fredags var det her smukt Veir uden synderlig Blæst saa jeg haaber at Reisen til Chr.sand har været god.
Men i gaar var det en svær Storm og Modvind. Du maa vist have lidt meget - og børnene ikke mindre.
Jeg er meget begjærlig efter at høre i hvilken forfatning og naar I naaede at komme i Læ af den
s. 2
skotske Kyst.
Selskabet hos Theodora var nydeligt, vi spadserede i Haven i den smukke Aften da Vinden havde lagt sig noget. Der er jo Læ.
Vi ere bedte til Elise til paa Søndag. Jeg har modtaget Indbydelsen for mit Vedkomende.
Jeg tog ind med Eksprestoget i dag. Baade paa Ellekilde og herhjemme staaer Alt vel til.
Da jeg imorges gik ind til Paula spurgte hun mig hvorledes det var gaaet Vagn. Jeg fortalte hende
s. 3
det.
Da jeg et Øieblik efter saa til hende, hun laae endnu i Sengen, lagde jeg Mærke til at hun grædt. "Hvad græder Du for Paula? "For Vagn".
Ogsaa hun sørger med sit følsomme Hjerte!
Mama Stegmann gjør det saa hyggeligt, hvor hun er. Carl og Ellie havde besøgt hende igaar og spiste til Aften hos hende. De kom ind for at hente Pigebørnene og var lutter Lovtaler over det hyggelige Besøg, de havde havt hos Mama.
Jeg sad ogsaa i dag en Deel hos hende og snakkede
s. 4
med hende. Vi havde det saa hyggeligt sammen.
Hils nu Mary ret hjerteligt fra mig.
Det er saa underlig tomt at see Sønnernes forladte Stuer. Vi ville jo savne dem meget - men det maa saaledes være.
Nu maa de vide og føle at det er Alvor og hvis de nogensinde vil komme tilbage til deres fædrende Hjem, da maa det være som dygtige og haabefulde unge Mænd. Før maa de ikke komme. Det beroer udelukkende paa dem selv paa deres egen Flid.
Hils dem fra mig de kjære Børn - og tusind Kys til Dig selv.

Din Carolus

Fakta

PDF
Brev

Ottilia Jacobsen er i Skotland fra 3/7 - 20/7 sammen med Ingeborg Normann samt Helge og Vagn Jacobsen.

København

Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia Jacobsen