Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1901-07-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

CJ beklager, at han ikke kunne besøge Ottilia i Hellebæk for at fejre P. Dubois' fødselsdag. Årsagen var uro blandt bryggeriarbejderne i Svendborg

Transskription

Min darling Hustru
Jeg vilde have besøgt Dig i gaar Onsdag Aften men saa havde H Meldterop meldt herop (!) at han gjerne vilde tale med mig inden han reiste.
Saa maatte jeg altsaa opgive Besøget.
Nu i dag vilde jeg saa være kommet i stedet for* (feire P. D's Fødselsdag) jeg havde endog tilsagt Ras til at
*Jeg ville da have blevet til paa Mandag.
s. 2
kjøre mig til Østbanen - saa kom der Bud om Arbeidervrøvl i Svendborg og jeg maatte da strax sammenkalde et Bryggerimøde til paa Løverdag.
Jeg kommer derfor o.G.v Løverdag Aften.
Herhjemme staaer Alt vel til; men det er i dag meget varmt ! (Scirocco).
På langs af papiret:
Jeg har skrevet til P. Dubois i Dagens Anledning
s.
Lev nu vel - jeg længes efter Dig naar jeg ikke har Dig.
Hils ogsaa vor søde Puma
Din Carolus

Ny Carlsberg 18-7-1

Fakta

PDF
Brev

Ottilia og Paula er i Hellebæk. Det er ikke klart, hvem der ville tale med CJ, måske Helge J. eller Henningsen, driftschefen på Ny Carlsberg.

København
Hellebæk
Paul Dubois
Paula Jacobsen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens breve til Ottilia