Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-06-17

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Paula Jacobsen

Dokumentindhold

Carl længes efter Paula, der er på landet.

Transskription

Kjære Puma
Paula!

Det var rigtignok deiligt at faae et Brev fra Dig.
Ja, Du kan være vis paa at jeg længes efter Dig.
Jeg ønsker blot at jeg kunde flyve

for saa skulde jeg strax komme ud til Dig, men det er saa lang at kjøre.
Nu er Vagn næsten rask igjen, i dag kan han være oppe næsten hele Dagen.
Derimod er Grandmama syg igjen.

men jeg haaber at ogsaa hun vil faa Lov at komme op i dag eller i morgen.

Nu glæde vi os til at se Theodora igjen - og saa haaber jeg at det ikke maa vare for længe til at jeg kan komme ud til Dig og

see Dig og kramme Dig og vende op og ned paa Dig og kysse Dig, Du min egen Pumaunge

Din Papa
Hils bedstemoder og Kat

Ny Carlsberg
17-6-97

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Hellebæk

Glyptotekets arkiv