Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1891-08-03

Afsender

Ottilia Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia Jacobsen sender en middagsinvitation til Meldahl.

Transskription

26 Frydendals Vei
Mandag Aften
1891 [senere tilføjet]

Hr. Etatsraad Meldahl
Vil De beære os med Deres selskab til Middag her hos os Søndag kl. 6½, vilde det være os en stor Glæde. Prof. Helbig fra Rom er netop vor gjæst i dage, og da det sikkert vilde Glæde ham at gjøre Deres bekjendtskab, tillader vi os at sende Dem denne Indbydelse. Med en venlig Hilsen fra min mand og mig selv.

Ottilie Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Helbig er i København fra søndag 2/8 til onsdag 12/8 1891, så brevet er skrevet mandag 3/8

Carl og Ottilia Jacobsen boede i 1890-1891 på Frydendalsvej 26, medens Hack Kampmanns villa Valby Langade 1 bliver bygget.

København
København
Wolfgang Helbig

Rigsarkivet. Ferdinand Meldahls arkiv.

Selskabsliv