Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-04-03

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura forærer Helge et skrivebord, der har tilhørt både J.C. og Carl Jacobsen. Brevet er fyldt med religiøse formaninger.

Transskription

Kjære Helge!
Gud bevare Dig, at Du aldrig skal glemme de Løfter som Du i dag giver Din Gud. Gid Troen hos Dig i Sorg som i Glæde maa være urokkelig. Endnu har Du kun kjendt Glæden, men vi Mennesker kan ikke taale at leve længe i den, vi blive som fordrevne Planter, som en kort Tid kan tage sig godt ud men Marven har taget skade. Derfor maa vi holde Maade med alle de Goder smaa og store som Gud giver os, og tidlig og sildig takke ham derfor, gjør vi ikke det saa forsvinde de for vort Syn paa dem

og Nøisomhed og Misfornøjelse træder i Stedet. Nu skal Du til at tænke selv, og veie hvær en lille Gjærning inden de store Gjerninger kan komme for Lyset. Tænk hvær Aften paa, om Du har forsømt noget, og søg at endre det saa snart som mulig. Bed daglig Gud om rene gode Tanker, uden hans Hjelp kommer intet godt Resultat i Længden for noget Menneske. Jeg sender Dig et Bord som har tilhørt Din Grandpapa og Din Fader, gid Din Tanke maa være lige saa virksom og klar som disse tvendes har været, naar Du sidder og studerer ved dette Bord. Der ligger deri en lille Bog af Christian Richardt, der ligger en gammel Bog af A. D Jørgensen

I have den nok, men denne er fra Forfatteren til din Bedstefader, da han var en af Ophavsmændene til at sætte Folkeoplysningen i Værk,
og bidrog bestandig saameget dertil. Det var for at holde det danske Sprog i Gang da vi havde mistet Slesvig. Gid Det Fædrelandssind ogsaa maae forædle Dig min kjære Dreng. Gud velsigne Dig. Din hengivne

Grandmama
Laura Jacobsen

Gamle Carlsberg 3de April 1890

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv