Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1898-07-14

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura omtaler, at der skal ske forandringer for Helge, hvilket sandsynligvis er en hentydning til at Helge og Vagn skal begynde på kostskolen i Birkerød efter sommerferien. Helge er formodentlig i Hellebæk på sommerferie med sine søskende. Laura foretrækker at blive i byen, da det er dårligt vejr ved kysten.

Transskription

Gamle Carlsberg
14 Juli 1898

Kjære Helge!
Tak for Dit kjære Brev, det glæder mig at see Du er glad ved den Forandring som skal foregaae med Dig, det ser jo ogsaa ud som Dine Forældre have truffet det Bedste for Dig, det vil vi haabe og bede Gud om af et varmt Hjerte, det maa Du også gjøre kjære Helge huske de Løfter Du har givet Din Gud ved Din Konfirmation, at tænke og handle i hans Navn og bede om hans Hjelp til Din Gjerning, gør Du ikke det faaer Du ikke nogen Velsignelse ved Din

Flid, Din Sjæl skal tillige udvikle sig i Bøn og Samtale med Gud, da faaer Du en Hjælp til at klare Dine Tanker som er bedre end Menneskenes.
Din Skrift ligner saa meget Din Moders saa jeg begyndte at læse Dit Brev i den Tanke at det var fra hende. Agnes var herinde igaar at see til os. Hun blev glad ved den Hilsen, at Du vilde besøge dem. Jeg længes efter Eder alle, men naar jeg hører hvor ubehagelig der er langs Kysten takker jeg men renoncerer til det bliver bedre Veir. Her er luftig og godt paa Carlsberg og jeg har det Gudskelov ret godt. Hils nu den hele Kreds fra mig, sig til Vagn han kunde fornøie mig grumme meget, hvis han skrev mig til.

Sig til Paula jeg haaber at hun lægger nogle grønne Blade paa Kort som sidst hun var paa Skodsborg og giver mig til min Fødselsdag. Lev nu vel kjære Helge og vær kjærlig hilset. Din Grandmam[a] Tante Jacobine og Katinka Rygaard hilser.
I den Kreds jeg har sendt Hilsener til staar din Mama i Midten.
Lev vel

Fakta

Brev

Dansk

København
Hellebæk

Carlsberg Arkiv