Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888, 20- 31 januar

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens noter om datteren Beatrices sygdom og død. Aftenselskabet, som ses gengivet på Krøyers maleri, blev afholdt på Ny Carlsberg søndag 22. januar

Transskription

Beatrice I
Hendes sidste Sygdom begyndte Løverdag d. 21. Januar.
Hun havde nok i en 14 Dags Tid eller længere været af og til mindre tilpas dog ikke anderledes end at hun stadig gik i Skole og den sidste Dag Fredag d. 20 endog var bleven straffet fordi hun ikke kunde sine Lektier. Hun var til Dands men befandt sig ikke vel.
Om Tirsdagen d 17de var hun nede i Glyptotheket for at tegne paa Krøyers Billede jeg vi lagde da Mærke til at hun var saa bleg, men det gik strax over igjen. Ottilia meente Orm.
Saalidt anede vi noget at Ottilia da Beatrice Løverdag Morgen var syg troede at hun simulerede..
Jeg selv forundrede mig over at Ottilia havde kaldt Saxtorph ud Løverdag

Morgen.
Han maa have seet at der var noget værre i vejen thi han kom igjen om Søndagen.
Vi vare dog ikke mere urolige end at vi uden synderlig Betænkelighed gik i Middagsselskab Løverdag Aften hos Gotfred Halkier.
Da vi kom hjem om Aftenen var Barnet tilsyneladende aldeles rask og jeg troede alting overstaaet.
Om Natten blev hun dog daarlig og var heller ikke rask om Morgenen. Jeg anede dog ingen Fare.
Da jeg kom over til Frokost sagde Ottilia at hun frygtede Hjernebetændelse. Pupillerne, Opkastning, Hovedpine. Saxtorph kom strax efter, og meente ikke at der var Fare troede snarere paa gastrisk eller Skarlagensfeber som fandtes i Søndermarkshuset.

Han meente dog at der slet ikke var Grund til at afsige vort store Middagsselskab samme Aften.
Barnet blev ikke bedre og med bange Anelser beklemt Hjerte toge vi imod de Fremmede.
Navnlig efter Bordet, da jeg mærkede at Ottilia blev borte anede jeg at Barnet maatte være mere sygt.
Om Aftenen var hun ikke nær saa flink som foregaaende Aften, hun var bragt ind i Toiletværelset og Wilhelmine og Cathinka skiftedes til at holde vagt ved hende.
Om Mandagen kom Saxtorph kl. 1. Meente stadig at det var gastrisk, mulig Skarlagens feber. Da jeg spurgte om Hjernebetændelse kunde han ikke udelukke den Mulighed. Jeg foreslog da en Læge til til Hjælp. Han var meget villig til

at kalde Reiss. Han gav hende Igler.
De kom begge om Aftenen og erklærede hende svært angreben af Hjernebetændelse og lode mig næsten intet Haab.
De ordinerede Opium, men Natten var ret god hun sov naturligt og behøvede ikke at faae Opium.
Om Mandagen var hun nok lidt lidende men fik et lyst Øieblik hvor hun intet feilede og teede sig som aldeles rask det varede dog ikke længe ikke en ½ Time saa faldt hun hen i den sukkende Klage. Da Kl. 2 Doctorene kom havde hun atter et lyst Øieblik og det var rørende at see som hun ligesom en lille Hund greb og kyssede deres hænder.
Det var jo det lyseste Øieblik

Fakta

Note

Dansk

København

Carlsberg arkiv

Beatrice 1
Beatrice 2
Beatrice 3
Beatrice 4
Beatrice 5
Beatrice 6
Beatrice 7
Beatrice 8
Beatrice 9
Beatrice 10
Beatrice 11
Beatrice 12
Beatrice 13
Beatrice 14
Beatrice 15
Beatrice 16