Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen giver Ferdinand Meldahl gode råd til den forstående tur til London. Han foreslår forskellige seværdigheder og anbefaler Meldahl at drikke Guiness's Dublin Stout.

Transskription

Ny Carlsberg
9-4-80

Kjære Etatsraad
Da De kommer til London lige i Saisonen er det absolut nødvendigt snarest muligt at sikkre sig Plads. Hotellerne ere i Mai ikke blot overfyldte med forudbestilte.
Jeg har derfor tilladt mig at skrive en Bestilling som ifald den passer Dem De kun behøver at udfylde.
Venter De at modtage Besøg af Nogen er et Cabinet eller drawing room nødvendigt - ellers ikke. Jeg har skrevet 2nd floor deels fordi Udsigten er lidt friere men navnlig af Billigheds hensyn
De spiser uundgaaeligt breakfast om Morgenen (fortrinligt) i Hotellet.
Lunch spiser man lettest i London underveis ude i Byen.
Aftensmad (dinner) Kl. 5-7 eller senere faaer De ganske fortrinlig i Hotellet

[på den anden led af papiret] Adressen er blot Morleys Hotel. Trafalgar square

men forresten er Simpsons Tavern i Strand jo ogsaa særdeles tiltalende.
The "Criterion" ved Haymarket er ganske morsomt for en Gangs Skyld. Glem ikke den velsmagende lille Thems fish Whitebait!
Vinen er dyr og Rhinskvinen tillige lavet daarlig i London.
Derimod faaer De overalt fortrinlig Sherry og Portvin, ikke at tale om fortrinlig Pale Ale og fremfor alt en aldeles uovertræffelig Porter.
Det ansees for fuldkommen stemmende med god Tone at drikke Ale eller Porter til Maaltidet. Det serveres i Reglen " on draught" i Sølvkruse, hvilket er at foretrække, men er der tilfældig ikke nogen Søgning kan det undertiden være lidt mat og man bør da tage det "in bottle"

Da jeg veed at De holder af Porter, maa jeg foruden London Porter anbefale Dem "Guiness's Dublin Stout" den drikkes kun paa Flaske og er noget mere berusende - men fortræffelig.
Drikkepengene afhænger jo i høi Grad af hvormeget man benytter Hotellets Personale at jeg ikke godt kan give Regler derefter. I England er man gjerne rundhaandet naar man overhovedet giver.
Bagagen indskrives til Charing x.... [Cross??] den visiteres af Toldvæsenet.
Der maa ikke blot ikke være Cigarer men heller ikke Tauchnitzer Udgaver af engelske Bøger. Disse er forbudte i England og confiskeres.
Glem ikke at see Tower som Medlem af Frederiksborgmuseets Bestyrelse er det nødvendigt selv om det var det eneste De saa i London!
Men De maa tage det helst den første Dag thi nærmer man sig Pintse er

er der saa stærkt Tilstrømning at man slet ikke kommer ind.
Lad Dem ikke vildlede af de mange private Gallerier.
Den "rigtige" Udstilling er i Academiets nye Bygning i Piccadilly.
Men De maa ikke forsømme at see Mr Wallis French Gallery Pall Mall der er en Samling af de meest udsøgte Sager fra alle Lande elle en lille Verdensudstilling en miniature.
De gaaer hver Dag lige forbi den.
Ogsaa Groupils Udstilling af samme Slags paa Veien til Coventgarden er værd at see.
Dubois boer vist paa Academiet, men har ligesom Delaplanche og Gautherin o.fl. Atelier i Rue d'Arras bag ved Luxembourgs Have
Altid til Deres Tjeneste

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'

København

Rigsarkivet.