Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-05-29

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Bang

Dokumentindhold

CJ sender justitsraad Bang et udkast til et brev om Holbergmonumentet i Sorø. Brevet er skrevet på vegne af Comiteen for Holbergmonumentet og skal sendes til de 3 udvalgte kunstnere.

Transskription

Ny Carlsberg
29-5-81

Hr Justitsraad Bang
Efter Løfte sender jeg herved et Udkast til et Brev til de 3 Kunstnere.

Hr. ----
Jeg har herved den Ære at meddele Dem at Comiteen for Udførelsen af et Monument for Holberg i Sorø paa et Plenarmøde d. 28' ds. har vedtaget:
at henvende sig til 3 danske Kundtnere med Opfordring til hver for sig at indsende en udført Skizze til det nævnte Monument.
Dette skal bestaae af en staaende Portraitstatue af Holberg samt ved Fodstykket mindst 2 allegoriske Figurer. Statuen skulde udføres i Bronce. Størrelsen skal svare til Ørsteds Monument i Ørsteds Park. i Kjolen

Comiteen tilbyder hver af DHr Kunstnere 1000 Kroner og overlader til dem selv hver for sig at udføre Skizzen i den Størrelse han maatte finde passende.
Skizzerne skulde anmeldes færdige til 1ste October d. A.

Comiteens Valg er faldet paa Dem som den Ene af tre Kunstnere og vil jeg tillader mig derfor at anmode Dem om inden denne Uges Udgang at meddele mig om De modtager denne Bestilling.

Paa Comiteens Vegne
o.s.v.

Fakta

Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets arkiv