Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-06-07

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har videresendt et brev fra Barfod til J.J.A. Worsaae. Han takker endvidere for et besøg hos Barfod i Aalborg.

Transskription

Ny Carlsberg
7-6-80

Høistæred[e]
Da jeg ikke kjender et Menneske i Ministeriet men derimod kjender Worsaae har jeg sendt Deres Brev til mig til ham og skrevet til ham og bedet ham at tage sig af Sagen.
Dette til foreløbig Underretning; naar jeg har hørt fra Worsaae skal jeg strax give Dem Meddelelse igjen.
Tak for den smukke Formiddag hos Dem, jeg tænker tit derpaa.
Deres hengivne
C Jacobsen jun.

Hr Barfod.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

Aalborg

Aalborg Stiftshospital / Aalborg Klosters arkiv. Aalborg Stadsarkiv. Arkivnr. A2204, lb. nr. 207, 1877-1879 - Korrespondance