Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Udateret #1

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl videresender en del af et brev fra Rosenørn-Lehn vedrørende restaureringen af en skulptur af H.W. Bissen

Transskription

Kjære Brygger Jacobsen!
Hoslagte Deel af et Brev fra Rosenørn viser at Sagen er gaaet i Orden i den Retning De ønskede.
Deres hengivne
F. Meldahl

Hr Etatsraad!
I Henhold til deres meget ærede Skrivelse af 6 . .. og vor senere Samtale vil jeg blot sige Dem at de omtalte Bissenske Arbeider ikke blive restaurerede af Malthe, men derimod af den yngre Bissen naar Midlerne dertil kunne skaffes tilveie.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek