Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-07-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl har fået en idé til at udsmykke et værelse på Frederiksborg med billeder af kongefamilien (1880) og spørger om CJ vil støtte denne.

Transskription

Fortunen 1/7 80

Uagtet det vel næsten er ubeskedent saa kan jeg dog ikke afholde mig fra at fremsætte en Tanke for Dem som jeg gjerne vilde virkelig gjøre mulig.
I et Værelse paa Fredriksborg at samle Portraiter gierne i fuld Størrelse af hele Kongefamilien.
Altsaa
1 Kongen og Dronningen
2, Kronprindsen og Kronprindsessen
3, Prindsessen af Wales og Prindsen
4, Storfyrsten og Storfyrstinden
5, Thyra og Cumberland
6, Georg og Dronning [?]
7, Waldemar

Heraf skulde vi lade udføre 1 -2
Resten skal være Gaver fra ... og ... - altsaa udført af fremmede Kunstnere og for vedkommendes egne Midler

Midlerne til 1 troer jeg nok at kunne skaffe men til 2 fattes jeg disse. Jeg havde tænkt at Krieger ved sin Hjemkomst 1 Juni 1881 burde have en Bestilling ..... og han vil helst have Portraitarbeider.
Rimeligt er det at de 2 Portraiter i fuld Størrelse .... for 6 a 8000 Kroner i alt. Kunde De have Lyst til at støtte en saadan Tanke.
Begynde vi med gode Portraiter saa kunne vi regne paa at de Øvrige ogsaa blive det.
Min Tanke er den at NN Mand skriver til Nationalgalleriets Bestyrelse

at man ønsker at Galleriet ... disse 4 Portraiter og at man stiller NN Beløb til Raadighed og anmode Bestyrelsen at .... Tilladelse til at lade sig male
Det forekommer mig at 1 ikke bør savnes idet denne Konges Nationalgalleri aabner/s - og da Kongen har givet Deres Fader .... Samlingen vilde det se slet ud om vi af selve Deres Faders Midler nu til Gjengæld lod udføre Vedkommende Portrait

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek