Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-10-18

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl har fortalt Rosenørn-Lehn om Carl Jacobsens påtænkte gave af afstøbninger af fransk skulptur til Skulptursamlingen.

Transskription

Charlottenb. d. 18/10 79

Høistærede Herr Jacobsen!
Jeg kommer fra Baron Rosenørn der med Paaskyndelse og Glæde modtog den foreløbige Meddelelse jeg gav ham om den paatænkte Gave. Han lovede nu at overveie Sagen og saa lade høre fra sig. Han mente at han maatte tale med Cultusministeren for at denne kunde være vidende om Sagen og....
Jeg udtalte at ifald Excellencen gik ind paa Sagen da vilde De vistnok selv tillade Dem at søge ham.

Jeg skal hen at træffe Geheimeraad Krieger i morgen og faae en Udtalelse om den anden Ting/ de andre Ting

Med hjertelig Hilsen

Deres meget hengivne
F. Meldahl

Blot jeg ikke har Adler

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek