Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-11-22

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl foreslår CJ, at der bliver malet et portræt af J.C. Jacobsen. Han ville vælge Dubois, hvis det var muligt, men foreslår også Bloch, Krøyer og Tuxen.

Transskription

d 22/11 81

Kjære HerrJacobsen!

Da jeg i Søndags sad og talte med Deres ærede Fader og saa hans livlige venlige Øine og hvor smukt et Billed jeg der havde for mig naar han gik fortællende glad om i sin Vinterhave o.L. saa stod det for mig som det vilde være stor Skade om vi ved Siden af Marmorarbeiderne paa Frederiksborg dog burde have et rigtig godt Billed i fuld Størrelse af den Mand der saaledes af inderlig varm Kjerlighed til vort Land har skabt det Museum. Thi et Maleri giver dog ganske anderledes Sjælen og Personligheden i det Hele.
Da jeg nu ikke veed om et saadant Portræt haves, saa henstiller jeg den

Tanke til Dem om De ikke ved Lejlighed imedens vi endnu have Deres Fader lyslevende iblandt os og i en kraftig livlig Skikkelse vilde lade en fremragende Mand male ham. (Havde vi Dubois her vilde jeg bede om ham.)
Prof. Bloch kjende Deres Fader og holder af jo ham og maatte kunne male ham uden al for stor Uleilighed.
Krøyer kunde [burde ?] jo ogsaa ligesom Tuxen.
Men det vilde De jo selv bedst vælge. Det Bedste var jo ikke for godt i dette Valg.
Tilgiv at jeg saaledes blive veed at plage; men det forekommer mig at jeg burde gjøre det; det vilde være

en Hjertesorg om Deres Fader gik bort fra os uden at dette Ønske er sket Fyldest; det er jeg overtydet om.
Jeg udtaler her et Ønske jeg er vis paa at finde hos Mange.

Deres meget hengivne
F. Meldahl

S.T.
Herr Brygger C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94